kbs

ПРАКТИКИ

Комерційне право

Адвокатська компанія «Кжесьняк, Будзинські, Стец» надає послуги у сфері корпоративного консалтингу, який стосується всіх аспектів ведення підприємницької діяльності. Наш колектив надає юридичні послуги у сфері обслуговування поточної діяльності товариств, а також в ході реалізації окремих проектів.

Послуги:

 • допомога у виборі оптимальних організаційно - правових форм ведення підприємницької діяльності;
 • комплексна правова допомога при створенні усіх видів господарських товариств; правовий супровід процедури створення підприємства;
 • оформлення корпоративних документів компанії, зокрема установчих договорів, статутів, регламентів, тощо;
 • розробка повної документації товариства, а також представництво товариств перед органами державної реєстрації;
 • підготовка договорів та положень, котрі регулюють відносини між учасниками товариства;
 • комплексний аналіз юридичного статусу товариства, правова експертиза договорів;
 • правовий супровід операцій з купівлі – продажу товариств, пакетів акцій підприємства, частки в статутному капіталі товариств;
 • комплексний консалтинг та розробка документів для роботи статутних органів, в тому числі підготовка проектів рішень контрольно-наглядових органів;
 • підготовка документів для проведення чергових та позачергових зборів учасників/акціонерів, в тому числі проектів рішень, протоколів засідань;
 • оскарження рішень чергових та позачергових зборів акціонерів та зборів учасників товариства;
 • представництво членів органів правління та наглядової ради товариства в справах пов’язаних з їх кримінальною, цивільною та податковою відповідальністю;
 • правовий супровід процедури припинення підприємницької діяльності; процедури ліквідації товариства, що обіймає всі ліквідаційні дії, до моменту виключення товариства з державного реєстру.  

Державні закупівлі

Фахівці нашої адвокатської компанії надають консалтингові послуги з юридичного супроводу тендерів (державні закупівлі) на кожному етапі участі в тендері, починаючи з моніторингу оголошень про проведення державних закупівель та підготовки тендерної документації, а також при виконанні замовлення.

Послуги:

 • Юридична допомога на кожному етапі участі в тендері.
 • Юридичний аналіз тендерної документації, а також оцінка пропозицій складених іншими учасниками торгів.
 • Підготовка заяв та іншої документації в справах держзакупівель.
 • Підготовка оскарження рішення замовника та результатів конкурсних торгів.
 • Представництво інтересів клієнта в компетентних державних органах, зокрема в Державній апеляційній палаті (Krajowa Izba Odwoławcza) та в загальних судах.
 • Підготовка юридичних висновків щодо держзакупівель.

Стягнення заборгованості

Адвокатська компанія «Кжесьняк, Будзиньскі, Стец» надає комплексні консультації з питань стягнення заборгованості. Надаючи послуги із стягнення боргів, ми робимо ставку на професіоналізм та ефективність, використовуючи всі законні засоби тиску на боржника.

Послуги:

 • переговори з боржником від імені Клієнта;
 • підготовка досудової претензії про сплату заборгованості;
 • підготовка та узгодження розрахунків з боржниками;
 • представництво інтересів клієнта в судовому процесі щодо стягнення боргів
 • представництво кредитора у виконавчому провадженні

Кримінальне право

Наша компанія веде кримінальні справи на всіх їх етапах. До кожного випадку ми підходимо індивідуально, аналізуємо його та розробляємо стратегію ведення справи.

Послуги:

 • захист на кожному етапі кримінального провадження;
 • представництво в кримінальному провадженні інтересів потерпілого, допоміжного обвинувача та ін.;
 • складання заяв про вчинення злочину, відповідей на обвинувачувальний акт, заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, апеляційних скарг, касаційних скарг, тощо;
 • представництво на етапі виконавчого провадження.

Нерухомість та земельне право

Фахівці Адвокатської компанії «Кжесьняк, Будзинські, Стец» мають багатий досвід у веденні справ пов’язаних з нерухомим майном.

Послуги:

 • аналіз правового статусу нерухомості;
 • підготовка, аналіз та правова оцінка договорів, пов’язаних з нерухомістю (купівлі – продажу, оренди, тощо);
 • допомога в отриманні необхідних дозволів від органів державного управління та самоврядного управління;
 • представництво в справах набуття права власності за набувальною давністю на нерухоме майно;
 • представництво інтересів клієнта в судах щодо записів у поземельних книгах відносно нерухомого майна;
 • комплексне обслуговування власників нерухомого майна та ОСББ.

Право інтелектуальної власності

Наша компанія надає послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Від імені наших клієнтів ми ведемо переговори, а також провадимо судові процеси в справах щодо порушення авторського права, правової охорони товарних знаків, тощо. Знання та багатий професійний досвід дозволяють нам надавати послуги на найвищому професійному рівні, при чому враховуємо динаміку змін, які відбуваються у законодавстві щодо інтелектуальної власності.

Послуги:

 • оформлення та правова оцінка ліцензійних договорів;
 • підготовка юридичних висновків у справах, що стосуються охорони товарних знаків, промислових зразків і патентів;
 • представництво інтересів клієнтів у справах, що пов’язані з порушенням права на товарні знаки, права на промислові зразки та інші права промислової власності;
 • підготовка, оцінка, а також ведення переговорів щодо угод про передачу майнових прав інтелектуальної власності;
 • підготовка та аналіз договорів про проведення конкурсів та програм лояльності, а також опрацювання регламентів цих конкурсів та програм.

Податкове право

Практика в сфері податкового права є одним з ключових напрямків діяльності Адвокатської компанії «Кжесьняк, Будзинські, Стец». Надаємо різні види юридичних послуг, починаючи з консультацій у сфері оподаткування (прибутковий податок, ПДВ, податки від цивільно – правових дій). Наша компанія представляє клієнта під час перевірок державними контролюючими органами, зокрема податковими інспекціями, а також в ході провадження в адміністративних судах.

Послуги:

 • поточне юридично-податкове обслуговування, що обіймає консультації у сфері оподаткування юридичних осіб та фізичних осіб (прибутковий податок, ПДВ, податок від цивільно – правових дій та інші податки);
 • юридична допомога у справах щодо відповідальності членів правління та колективних органів за податкові злочини та правопорушення;
 • аналіз угод і операцій наших клієнтів відносно податкових ризиків з метою зменшення ймовірності їх виникнення або мінімізації негативних наслідків;
 • податковий аналіз процесу злиття, поглинання, реорганізації та ліквідації господарських суб’єктів з метою оцінки ризику пов’язаного з цими операціями;
 • підготовка юридичного висновку щодо поточної діяльності наших клієнтів;
 • представництво інтересів клієнта у контактах з податковими органами;
 • допомога в отриманні офіційних інтерпретацій податкового законодавства.

КОНТАКТ

+48 (22) 487-83-46

Адвокатська компанія
«Кжесьняк, Будзиньскі, Стец»
Al. Jana Pawła II 70/14
00 – 175 Варшава

тел.: (22) 487-83-46
факс: (22) 250-23-32

Facebook
Top